Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ninh Phước nâng cao hiệu quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
23/06/2020 
 

Từ đầu năm đến nay, MTTQ và Tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện Ninh Phước đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp tổ chức các đợt đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút 10 doanh nghiệp tham gia tổ chức 34 gian hàng Việt, với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho hơn 3.867 lượt người dân tại 9 xã, thị trấn trong huyện, với tổng doanh thu hơn 98,7 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào, ý thực tự giác, thói quen mua sắm, tiêu thụ hàng Việt của người dân địa phương./.  

Ngọc Lâm