Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Ninh Hải: tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư và đồng bào dân tộc nhân dịp năm mới Canh Tý 2020 
13/01/2020 
 

Sáng ngày 10/01/2020, huyện Ninh Hải tổ chức buổi họp mặt chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư và đồng bào dân tộc nhân dịp năm mới Canh Tý năm 2020.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Ninh Hải và các vị chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu tại địa phương đã cùng nhau mạn đàm, trao đổi về việc thực hiện các chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc trong thời gian qua; nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Ninh Hải thông tin một số tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện nhà trong năm qua và những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm mới. Đây cũng là dịp để các cấp ủy Đảng cùng chính quyền địa phương trong huyện, lắng nghe, trao đổi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của các vị chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư và đồng bào dân tộc với những đóng góp xây dựng địa phương trong thời gian qua.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Ninh Hải đã biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu của địa phương. Đồng thời mong muốn các các vị chức sắc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu huyện nhà, tiếp tục vận động bà con giáo dân, cộng đồng khu dân cư các đồng bào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm; tích cực xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Ninh Hải ngày càng giàu đẹp.

Bích Thanh