Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ninh Hải: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 
09/01/2020 
 

Ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo ( BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2019  huyện Ninh Hải đã phối họp với Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại  của tỉnh tổ chức 10 đợt đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút khoản trên 18 ngàn lượt người tham gia, tổng doanh thu được 400 triệu đồng; trong năm 2019, đội quản lý thị trường số 3 đã kiểm tra chất lượng hàng hóa ở 40 cơ sở sản xuất kinh doanh, 6 chợ trên địa bàn các xã, thị trấn,  kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi, đã phát hiện 9 vụ vị phạm/175 vụ, xử phạt hành chính chính với số tiền trên 72 triệu đồng. Qua thời gian triển khai CVĐ, sức tiêu thụ hàng Việt tại nông thôn ngày càng nhiều, tâm lý tiêu dùng hàng nội trở thành thói quen của người dân, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa đến người dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. BCĐ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn với số lượng nhiều hơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của người sản xuất, người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; phát huy vai trò giám sát, phát hiện những hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo lòng tin bảo vệ người tiêu dùng.

Văn Ba