Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Ninh Hải: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 
10/07/2020 
 

        Ngày 10-7, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự Hội nghị có  lãnh đạo Thường trực Huyện ùy, các thành viên Mặt trận huyện và lãnh đạo Mặt trận các xã, thị trấn.

         Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện phối hợp tích cực với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh gắn với phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp. MTTQ huyện đã tiếp nhận " Quỹ vì người nghèo " được 262.463,214 triệu đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh chuyển về 146 triệu đồng hỗ trợ cho cho hộ nghèo trong dịp Tết và những người bán vé số dạo bị ảnh hưởng khó khăn do dịch bện Covid-19; Quỹ cứu trợ huyện đã tiếp nhận 558.925 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân vùng hạn trên địa bàn huyện; đã xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng kinh phí  là 140 triệu đồng; đã tích cực vận động nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 18 tỷ đồng và 4.650 khẩu trang, 127 chai nưới rửa tay; tiếp nhận 31.520 kg gạo, 10 ngàn quả trứng, 2.550 lít nước mắm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid19. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo, hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Công tác giám sát và phản biện xã hội đạt được những kết quả rõ nét.  

          Về phương hướng, nhiệm vu 6 tháng cuối năm 2020, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Văn Ba