Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Ninh Hải: Chi trả hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
04/05/2020 
 

        Trong 2 ngày 29 và 30- 4  huyện Ninh Hải đã hoàn thành xong việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

        Tại các xã, việc chi trả được cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội của địa phương và nhân viên Bưu điện thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình chi trả, việc thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19 vẫn được chú trọng. Người đến nhận hỗ trợ được cán bộ địa phương yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách trong quá trình chờ tới lượt làm thủ tục.

Được biết, huyện Ninh Hải có 230 đối tượng là người có công; 3.168 đối tượng bảo trợ xã hội; 584 hộ nghèo/1.152 nhân khẩu; 1.774 hộ cận nghèo/4.715 nhân khẩu được chi trả hỗ trợ đợt này, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9 tỷ đồng.

Văn Ba