Phối hợp và thống nhất hành động
Phối hợp và thống nhất hành động
Những bông hoa đẹp trong ngôi nhà Mặt trận 
30/06/2020 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Người đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi người người thi đua, nhà nhà thi đua nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

        Thực hiện lời Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong nhưng năm qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt tỉnh Ninh Thuận xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Hướng đến Hội nghị thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận giai đoạn 2015-2020, xin giới thiệu một số gương cán bộ Mặt trận điển hình.

* Bà Lê Thái Thị Kim Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Tích cực trong các phong trào thi đua tại địa phương. Trong 5 năm qua với vai trò là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phường, bà cùng các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận tích cực vận động nhân dân bê tông hóa 5.825m2 với số tiền gần 1,8 tỷ đồng; lắp mới 65 bóng điện chiếu sáng tại các con hẻm trên 54 triệu đồng; vận động 17 hộ dân hiến 350 m2 mở rộng đường đi; vận động nhân dân tích cực tham gia nạo vét 3.800m mương thoát nước phục vụ tưới tiêu và san lấp 100m3 đường nội đồng; vận động hơn 400 triệu quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất, từ đó đời sống của bà con ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,23% (năm 2015) xuống còn 1,07% (đầu năm 2020). Từ những việc làm thiết thực 5 năm qua bà được tặng nhiều giấy khen, bằng khen đặc biệt trong năm 2017 được Ủy ban Trung ương tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận .

 Bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái luôn gần dân, sát dân trong điều kiện khó khăn tại vùng miền núi chủ yếu là dân tộc Raglai chiếm 98% dân số trong thôn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong thôn chiếm 53%(năm 2015). Từ những khó khăn của bà con trong thôn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy bà tích cực vận động nhân dân trong thôn chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thiên nhiên vùng miền núi chủ yếu nhờ nước trời nhất là trồng cây bưởi, sầu riêng, máng cầu, mít, chuối… từ đó mang lại thu nhập khá cao cho bà con, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm còn 36%, cận nghèo 4% (cuối năm 2019).

Ông Võ Tấn Đang- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Mỹ Phong, xã Thành Hải, huyện Ninh Hải

Tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều năm ông được Huyện ủy, UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động và được bà con tin yêu tín nhiệm. Trong năm qua ông cùng bà con làm được 1 tuyến đường bê tông nông thôn dài 700 mét trị giá 1 tỷ đồng từ 702 vào chợ Mỹ Phong; làm 4 tuyến đường trong thôn, nghĩa trang với chiều dài 2.000 mét với số tiền 1,2 tỷ đồng, đóng góp thắp sáng đường quê trị giá trên 20 triệu đồng, vận động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… Tại Hội nghị biểu dương Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017, ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tôn vinh khen thưởng.


Phạm Sen