Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Mặt trận Tổ quốc tỉnh: tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai 
18/03/2016 
 
        * Sáng ngày 17/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Minh Lực - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kiều Văn Bê - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Thường trực MTTQVN tỉnh, đại diện Ban Thường trực MTTQVN các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Đức đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa bàn Ninh Thuận là 10 người.

* Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết hiệp thương lập danh sách sơ bộ 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị biểu quyết
Phan Phạm