Phối hợp và thống nhất hành động
Phối hợp và thống nhất hành động
MTTQ xã Vĩnh Hải đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
11/02/2020 
 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích tham gia thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Vĩnh Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

Để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được ý nghĩa, nội dung các tiêu chí về xây dựng NTM; xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM; thanh niên xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường; Cựu chiến binh gương mẫu chung sức, đồng lòng xây dựng NTM; Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; xây dựng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường...Phối hợp với Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định; vận động các hộ dân thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp…

          Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã cũng đã phối hợp vận động xây dựng 10 tuyến đường bê tông có chiều dài 898 mét, với tổng trị giá trên 1,138 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 103 triệu đồng; xây dựng 750m đường hoa trong khu dân cư; lắp đặt 50 bóng đèn thắp sáng đường quê; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; hằng năm có trên 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Ngoài ra, Mặt trận xã còn phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, khuyến học khuyến tài; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

          Để góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hải chủ động phối hợp với Chính quyền và các Tổ chức thành viên vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dững NTM, đô thị văn minh”, tạo sức lan toả rộng khắp đến tận các khu dân cư, nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực, khuyến khích sự tự nguyện tham gia đóng góp công sức, đặc biệt là việc hiến đất để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi và kết cấu hạ tầng nông thôn. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Cuộc vận động, phong trào do mặt trận phát động, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Hải ngày thêm giàu mạnh./.

Bích Thanh