Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
14/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

(Từ ngày 17 - 21/02/2020)

Thứ hai, ngày 17/02:

-Sáng: Họp cơ quan đầu tuần;

-Chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.                                            

Thứ ba, ngày 18/02:

-Sáng: Tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa bàn cơ sở.    

-Chiều: Phó Chủ tịch Đổng Hoàn, dự họp Thường trực HĐND tỉnh.

          Thứ tư, ngày 19/02:  

Cả ngày: Tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa bàn cơ sở.     

Thứ năm, ngày 20/02:

-Sáng: + Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 + Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước. 

-Chiều: Lãnh đạo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn công tác  kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Thứ sáu, ngày 21/02:

Cả ngày: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.