Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 30/3 - 03/4/2020) 
27/03/2020 
 

Thứ hai, ngày 30/3:

- Sáng: +Họp cơ quan;

            +Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Chiều: Họp Ban Thường trực.

 

Thứ ba, ngày 31/3:

- Sáng: Họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

-Chiều: Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự họp Thường trực HĐND tỉnh. 

 

          Thứ tư, ngày 01/4:  

-Cả ngày: Giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

           

Thứ năm, ngày 02/4:

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch).

 

Thứ sáu, ngày 03/4:

          Họp Đoàn giám sát phòng, chống dịch Covid - 19 tại các cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.