Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 28/12/2020 - 01/01/2021) 
25/12/2020 
 

Thứ hai, ngày 28/12:

          -Cả ngày: Lãnh đạo dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2020;

-Buổi sáng: Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà kiểm tra giải ngân công tác chống hạn từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tại huyện Thuận Bắc;

          -Buổi chiều: Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà kiểm tra giải ngân công tác chống hạn từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tại huyện Ninh Hải.

          Thứ ba, ngày 29/12:

-Buổi sáng: Lãnh đạo dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2020;

          -Buổi chiều: Họp Ban Thường trực.

Thứ tư, ngày 30/12:  

-Lãnh đạo làm việc tại cơ quan;  

          Thứ năm, ngày 31/12:

-Hội nghị cán bộ - Công chức cơ quan Mặt trận tỉnh năm 2021.

          Thứ sáu, ngày 01/01/2021: Nghỉ Tết dương lịch năm 2021.

BTT