Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 27/4 - 01/5/2020) 
24/04/2020 
 

Thứ hai, ngày 27/4:

-Buổi sáng: Họp cơ quan; họp Ban Thường trực;

-Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống hạn tại xã Phước Hải (Ninh Phước).

Thứ ba, ngày 28/4:

-Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

-Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống hạn ở cơ sở.

          Thứ tư, ngày 29/4:  

-Buổi sáng: Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống hạn ở cơ sở;

-Buổi chiều: Họp Ban Thường trực.

Thứ năm & Thứ sáu, ngày 30/4 và 01/5:

           Nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

BTT