Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 26 - 31/10/2020) 
23/10/2020 
 

Thứ hai, ngày 26/10:

          -Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          -Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.  

           Thứ ba, ngày 27/10:

          -Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          -Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà dự tập huấn đánh giá rũi ro thiên tai (đến ngày 31/10).   

          -Dự Hội thảo về thực trạng môi trường và tình hình thực hiện bảo vệ môi trường.

Thứ tư, ngày 28/10:  

-Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          -Lãnh đạo làm việc tại cơ quan. 

          Thứ năm, ngày 29/10:

          -Buổi sáng: Thẩm định kết quả thi đua của MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam năm 2020;

          -Buổi chiều: Thẩm định kết quả thi đua của MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn năm 2020.

          Thứ sáu, ngày 30/10:

          -Dự họp Thường trực HĐND tỉnh;

          -Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

          Thứ bảy, ngày 31/10:

          Dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu phố 3-4, Phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm (19 giờ).

BTT