Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 25 - 29/5/2020) 
22/05/2020 
 

Thứ hai, ngày 25/5:

-Buổi sáng: Họp cơ quan; Họp Ban Thường trực.

-Buổi chiều: Làm việc với MTTQ huyện Thuận Nam về công tác chống hạn và thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP.

Thứ ba, ngày 26/5:

- Buổi sáng:

+ Đ/c Chủ tịch làm việc với huyện Thuận Bắc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng.

- Buổi chiều:

+ Dự hội thảo giới thiệu sản phẩm “Túi trữ nước ngọt” cho người nông dân.

          + Dự hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

          Thứ tư, ngày 27/5:  

-Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy.  

- Làm việc với huyện Ninh Sơn chọn điểm phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Thứ năm, ngày 28/5:

- Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch làm việc với huyện Bác Ái về công tác chống hạn.

- Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch thăm tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

- Lãnh đạo dự cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh.

- Làm việc với huyện Thuận Nam chọn điểm phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Thứ sáu, ngày 29/5:

- Họp góp ý văn kiện Đại hội Đảng

- Lãnh đạo dự họp Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị.

-Lãnh đạo dự Hội thảo Đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010 - 2015.

BBT