Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 25 - 29/01/2021) 
22/01/2021 
 

Thứ hai, ngày 25/01:

-Đồng chí Chủ tịch đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (đến hết ngày 02/02);

-Buổi sáng: PCT Đổng Hoàn dự Hội nghị Ủy ban MTTQ VN huyện Thuận Bắc;

-Buổi chiều: Họp Ban Thường trực.  

Thứ ba, ngày 26/01:

-Phó Chủ tịch Đổng Hoàn thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

-Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 27/01:  

-Cả ngày: Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

-Buổi chiều: Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Ngân hàng Nhà nước tỉnh. 

Thứ năm, ngày 28/01:

-Phó Chủ tịch Đổng Hoàn thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

-Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 29/01:

          -Buổi sáng: +Phó Chủ tịch Đổng Hoàn thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

                               +Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà làm việc tại cơ quan;

          -Buổi chiều:+Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà thăm chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

                               + Phó Chủ tịch Đổng Hoàn làm việc tại cơ quan.         
BTT