Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 23 - 27/3/2020) 
20/03/2020 
 

Thứ hai, ngày 23/3:

- Sáng: Họp cơ quan;

- Chiều: Họp Ban Thường trực.

 

Thứ ba, ngày 24/3:

 -Sáng: Họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

-Chiều: Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

 

          Thứ tư, ngày 25/3:  

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

           

Thứ năm, ngày 26/3:

Làm việc với Mặt trận các huyện, thành phố.

 

Thứ sáu, ngày 27/3:

          Họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Ninh Phước, trước khi báo cáo BCĐ Xây dựng NTM tỉnh và BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.