Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 22 - 26/6/2020) 
19/06/2020 
 

Thứ hai, ngày 22/6:

-Họp cơ quan đầu tuần; họp Ban Thường trực.

Thứ ba, ngày 23/6:

          -Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025;

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố;

-Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

-Buổi chiều: Lãnh đạo dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid -19 do UBND tỉnh tổ chức.

Thứ tư, ngày 24/6:  

-Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

-Ban Thường trực dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.  

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố;

-Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, ngày 25/6:

          -Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2020 - 2025;

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố;

-Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, ngày 26/6:

-Tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh, về đỡ đầu hộ nghèo người có công thoát nghèo.

-Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

-Lãnh đạo Làm việc với BLL đồng hương Ninh Thuận tại TP Hồ Chí Minh.

BTT