Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 21 - 25/12/2020) 
19/12/2020 
 

Thứ hai, ngày 21/12:

           -Buổi sáng:

+Họp Ban Thường trực;

+Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà thăm, chúc mừng một số cơ sở thờ tự, các vị chức sắc tiêu biểu nhân dịp Lễ Noel năm 2020;

          - Buổi chiều:

+Họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

+Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà dự họp Ban chỉ đạo Tôn giáo tỉnh.  

          Thứ ba, ngày 22/12:

- Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3 - khóa IX;

- Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà thăm, chúc mừng một số cơ sở thờ tự, các vị chức sắc tiêu biểu nhân dịp Lễ Noel năm 2020 (tại Nha Trang).

Thứ tư, ngày 23/12:  

- Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà kiểm tra giải ngân công tác chống hạn từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tại huyện Bác Ái.

          Thứ năm, ngày 24/12:

          - Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà kiểm tra giải ngân công tác chống hạn từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tại huyện Ninh Sơn.

          Thứ sáu, ngày 25/12:

          - Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

          - Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà kiểm tra giải ngân công tác chống hạn từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tại huyện Thuận Nam.
BTT