Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 20 - 24/4/2020) 
17/04/2020 
 

Thứ hai, ngày 20/4:

Họp Ban Thường trực.

 

Thứ ba, ngày 21/4:

Giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại một số địa bàn cơ sở.

 

          Thứ tư, ngày 22/4:  

Thông qua kế hoạch giám sát công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh.

           

Thứ năm & Thứ sáu, ngày 23-24/4:

          Giám sát công tác chống hạn tại một số địa phương trong tỉnh.