Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 18 - 22/5/2020) 
15/05/2020 
 

Thứ hai, ngày 18/5:

-Buổi sáng: +Họp cơ quan;

                   + Họp Ban Thường trực.

-Buổi chiều: Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Ninh Sơn và huyện Ninh Hải.

Thứ ba, ngày 19/5:

 -Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa X.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Thứ tư, ngày 20/5:  

          - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Ninh Phước

          - Lãnh đạo dự Hội nghị giao ban của Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

Thứ năm, ngày 21/5:

-Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Thứ sáu, ngày 22/5:

- Đ/c Chủ tịch trao quà hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do dịch Covid -1 9 tại xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn T&T Group.

BBT