Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 18 - 22/01/2021) 
14/01/2021 
 

Thứ hai, ngày 18/01:

-Buổi sáng: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ 07 giờ 15’ - 08 giờ 00’);

-Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh (đến ngày 19/01).

Thứ ba, ngày 19/01:

-Buổi sáng: Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020.

-Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 20/01:  

-Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay. 

Thứ năm, ngày 21/01:

-Buổi sáng: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan;

-Buổi chiều: Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà dự hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh năm 2020.

Thứ sáu, ngày 22/01:

          - Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.  

BTT