Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 16 - 20/3/2020) 
13/03/2020 
 

Thứ hai, ngày 16/3:

- Họp cơ quan;

- Họp Ban Thường trực.

Thứ ba, ngày 17/3:

- Sáng: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chiều: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I/2020.

          Thứ tư, ngày 18/3:  

           Dự Hội nghị Ban chấp hành, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 19/3:

- Sáng: Đ/c Chủ tịch dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại huyện Thuận Bắc;

- Chiều: Giám sát việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

Thứ sáu, ngày 20/3:

- Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa X.