Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 15 - 19/6/2020) 
12/06/2020 
 

Thứ hai, ngày 15/6:

Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp Cụm Ninh Sơn - Bác Ái.

Thứ ba, ngày 16/6:

           - Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp Cụm Ninh Phước - Thuận Nam;

 - Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

Thứ tư, ngày 17/6:  

Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp Cụm Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Bắc.

Thứ năm, ngày 18/6:

-Buổi sáng: Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

-Buổi chiều: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II/2020, tại huyện Bác Ái.

Thứ sáu, ngày 19/6:

- Lãnh đạo thăm chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

- Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

BTT