Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 13 - 17/7/2020) 
10/07/2020 
 

Thứ hai, ngày 13/7:

-Họp cơ quan đầu tuần;

-Họp Ban Thường trực;

-PCT Đổng Hoàn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở”.  

Thứ ba, ngày 14/7:

-Đ/c Chủ tịch và PCT Đổng Hoàn dự Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh (khóa X).

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố.

          Thứ tư, ngày 15/7:  

-Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa X.

-PCT Phạm Thị Bích Hà dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

-Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải.   

Thứ năm, ngày 16/7:

          -Đ/c Chủ tịch dự họp Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh;

          -PCT Phạm Thị Bích Hà dự kỷ niệm 50 năm Kim Khánh lãnh nhận Thánh chức Linh mục, tại Giáo xứ Tân Hội. 

-Ban Thường trực họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thứ sáu, ngày 17/7:

-Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

-Ban Thường trực dự Hội nghị trực tuyến về công tác tôn giáo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

BTT