Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 11 - 15/01/2021) 
07/01/2021 
 

Thứ hai, ngày 11/01:

-Buổi sáng: Họp Ban Thường trực và Hội đồng nâng lương Mặt trận tỉnh;

-Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch dự bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ ba, ngày 12/01:

-Buổi sáng: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 5 (Khóa X);

-Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2020, do Trung ương Mặt trận tổ chức.

Thứ tư, ngày 13/01:  

-Buổi sáng: +Lãnh đạo dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV;

                     +Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Hội nghị Ủy ban MTTQ VN huyện Thuận Nam lần thứ 6 - Khóa II.  

-Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ 7 - Khóa IX.

Thứ năm, ngày 14/01:

-Buổi sáng: Hội nghị tổng kết việc thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020;

-Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 15/01:

-Buổi sáng: +Lãnh đạo dự Gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2021;

                    +Lãnh đạo dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước lần thứ 5 - Khóa X;  

-Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

BTT