Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 09 - 13/3/2020) 
09/03/2020 
 

Thứ hai, ngày 09/3:

- Họp cơ quan;

- Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.   

                                                       

Thứ ba, ngày 10/3:

 BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với tập thể BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái.

 

          Thứ tư, ngày 11/3:  

- Lãnh đạo dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc;

- Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

 

Thứ năm, ngày 12/3:

- Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

 

Thứ sáu, ngày 13/3:

- Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với tập thể BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố.