Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 06 - 10/7/2020) 
03/07/2020 
 

Thứ hai, ngày 06/7:

-Sáng:+Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật đầu tháng;

           +Họp Ban Thường trực;

           +PCT Phạm Thị Bích Hà, dự họp BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh

-Chiều: Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố.

Thứ ba, ngày 07/7:

-Sáng:+Chủ tịch làm việc với lãnh đạo huyện Thuận Bắc;

                     +PCT Đổng Hoàn dự Hội nghị sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

          -Chiều: PCT Phạm Thị Bích Hà dự Hội nghị biểu dương học sinh, giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2020.

-Cả ngày: Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải.

          Thứ tư, ngày 08/7:  

-Sáng: Ban Thường trực dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, do BTT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức.  

-Chiều: Giám sát việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải.

Thứ năm, ngày 09/7:

          -Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố.

Thứ sáu, ngày 10/7:

-Sáng: Ban Thường trực dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 3 - Khóa X.

-Cả ngày: PCT Đổng Hoàn dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân chủ, pháp luật năm 2020, do BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

 

BTT