Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 05 - 09/10/2020) 
02/10/2020 
 

Thứ hai, ngày 05/10:

-Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật đầu tháng;

-Họp Ban Thường trực;

          -Dự Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2020;

-PCT Đổng Hoàn tham gia lớp tập huấn cán bộ Mặt trận, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức (đến hết tuần).  

Thứ ba, ngày 06/10:

          -Buổi sáng: +Phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong tỉnh năm 2020;

                               +Dự Lễ Húy kỵ Đức Thánh Trần;

-Cả ngày: Kiểm tra các nguồn Quỹ do Mặt trận vận động, quản lý và sử dụng tại một số địa phương thuộc huyện Ninh Sơn.

Thứ tư, ngày 07/10:  

-Lãnh đạo làm việc tại cơ quan;

-Kiểm tra các nguồn Quỹ do Mặt trận vận động, quản lý và sử dụng tại một số địa phương thuộc huyện Ninh Sơn.  

          Thứ năm, ngày 08/10:

-Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu, ngày 09/10:

          -Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 406/ĐA-MTTQ và Chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản cho người nghèo của MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

BTT