Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 04 - 08/5/2020) 
29/04/2020 
 

Thứ hai, ngày 04/5:

-Chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật đầu tháng;

-Họp Ban Thường trực.

Thứ ba, ngày 05/5:

-Đồng chí Chủ tịch thăm chúc mừng các vị chức sắc tiêu biểu nhân Đại Lễ Phật đản năm 2020.

-Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020” (đến ngày 08/5/2020).

          Thứ tư, ngày 06/5:  

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống hạn ở cơ sở;

           Thứ năm, ngày 07/5:

Lãnh đạo dự, chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV, tại BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thứ sáu, ngày 08/5:

           Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống hạn ở cơ sở.

BTT