Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 02 - 07/11/2020) 
02/11/2020 
 

Thứ hai, ngày 02/11:

          -Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật đầu tháng;

          -Họp Ban Thường trực.  

           Thứ ba, ngày 03/11:

-Buổi sáng: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại Liên khu dân cư Thuận Hòa - Thuận Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

          -Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.  

Thứ tư, ngày 04/11:  

          -Buổi Sáng: PCT Phạm Thị Bích Hà dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI.

          -Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan. 

          Thứ năm, ngày 05/11:

          -Cả ngày: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan;

-Buổi tối: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.

          Thứ sáu, ngày 06/11:

+Cả ngày: Lãnh đạo dự Hội nghị giao ban Ủy ban Đoàn kết công giáo Cụm các tỉnh Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Nam.

+Buổi sáng: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại Liên khu dân cư Phương Cựu 1 - 2 - 3, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải.

+Buổi chiều: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

+Buổi tối: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại Liên khu dân cư xã Phước Chính, huyện Bác Ái.

          Thứ bảy, ngày 07/10:

          Buổi sáng: Phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh tại thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

BTT