Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 02 - 06/3/2020) 
02/03/2020 
 

Thứ hai, ngày 02/3:

-Sáng: + Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật đầu tháng;

            + 9 giờ, Phó Chủ tịch Đổng Hoàn dự Lễ công bố quyết định công tác cán bộ tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

-Chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 03/3:

-Sáng: Lãnh đạo làm việc với Mặt trận cơ sở.

-Chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.      

Thứ tư, ngày 04/3:  

          Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước;

Thứ năm, ngày 05/3:

-Sáng: Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

-Chiều: Lãnh đạo dự họp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. 

Thứ sáu, ngày 06/3:

-Sáng: Lãnh đạo làm việc với Mặt trận cơ sở. 

-Chiều: Sinh hoạt Công đoàn kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.    
BTT