Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 01 - 05/6/2020) 
29/05/2020 
 

Thứ hai, ngày 01/6:

-Buổi sáng: Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật.

-Buổi chiều: Trao tặng quà cho hộ dân gặp khó khăn do hạn hán tại xã Phước Trung của Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Thứ ba, ngày 02/6:

- Buổi sáng:

+ Giám sát thực trạng tình hình học sinh chưa đến trường sau đợt nghĩ kéo dài do dịch Covid-19 tại huyện Bác Ái

+ Triển khai công tác chuẩn bị tập huấn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải. 

- Buổi chiều: Chủ tịch thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

          Thứ tư, ngày 03/6:  

- Buổi sáng:

+ Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

+ Dự kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi.

- Buổi chiều: Giám sát thực trạng tình hình học sinh chưa đến trường sau đợt nghĩ kéo dài do dịch Covid-19 tại huyện Thuận Bắc.

Thứ năm, ngày 04/6:

 Buổi sáng:

+ Tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

+ Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

Thứ sáu, ngày 05/6:

          -Đồng chí Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          -Đại hội chi bộ cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh.          
BTT