Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 01 - 05/3/2021) 
25/02/2021 
 

Thứ hai, ngày 01/3:

-Buổi sáng: Chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật đầu tháng.

          -Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan. 

Thứ ba, ngày 02/3:

-Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021.

-Buổi chiều: Lãnh đạo dự Hội nghị Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ tư, ngày 03/3:  

-Cả ngày: Kiểm tra việc xây dựng 25 căn Nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Ninh Sơn, từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

-Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

-Buổi chiều: Tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm, ngày 04/3:

-Buổi sáng: Kiểm tra việc xây dựng 25 căn Nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Ninh Sơn, từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

-Buổi chiều: Tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện, giải ngân nguồn kinh phí chống hạn từ Quỹ Cứu trợ tỉnh năm 2020 trên địa bàn huyện Bác Ái.

Thứ sáu, ngày 05/3:

          -Buổi sáng:

+Đ/c Chủ tịch dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn.

+Sơ kết việc thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững “Trồng Măng tây xanh” tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước).  

          -Buổi chiều: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan.

BTT