Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24 - 28/02/2020) 
21/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

(Từ ngày 24 - 28/02/2020)

Thứ hai, ngày 24/02:

-Sáng: +Họp cơ quan đầu tuần;

 +Họp Ban Thường trực;

-Chiều: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Hà dự họp thẩm tra hồ sơ, tiêu chí huyện nông thôn mới.                                            

Thứ ba, ngày 25/02:

Sáng: Họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch Covid - 19.  

          Thứ tư, ngày 26/02:  

Sáng: Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước. 

Thứ năm, ngày 27/02:

Sáng: Đ/c Chủ tịch thăm một số đơn vị nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020).  

Thứ sáu, ngày 28/02:

Cả ngày: Giám sát công tác phòng, chống hạn.

BTT