Hoạt động chung
Hoạt động chung
Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh: sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020. 
30/06/2020 
 

Sáng ngày 26/6/2020, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh gồm Mặt trận, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Cơ quan Tỉnh Đoàn là đơn vị Trưởng khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn, Trưởng khối thi đua, thông qua dự thảo báo cáo công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu của Khối.

Các thành viên trong Khối cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo; kế hoạch hoạt động của Trưởng khối thông qua và đi đến thống nhất hoạt động động về nguồn của khối diễn ra trong giữa tháng 7/2020 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể.

Phạm Sen