Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Huyện ủy Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2009-2019) 
27/03/2019 
 
Ngày 27/3/2019, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm    (2009-2019) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, và lãnh đạo UBMT các  xã, thị trấn.

        Theo báo cáo, qua 10  năm  thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban chỉ đạo huyện Ninh Hải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBMTTQ huyện và các ban ngành đoàn thể  tích cực tuyên truyền, định hướng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; tổ chức mở chuyên mục "Hưởng ứng chiến dịch truyền thông người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" trên hệ thống truyền thanh được 265 giờ phát thanh của huyện, xã, thị trấn; tổ chức tuyên truyền văn hóa văn nghệ được 58 buổi tai các địa phương.

          Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối sản phẩm nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, tích cực đưa hàng về nông thôn, đặc biệt là các chương trình giảm giá cho các hộ nghèo nhằm kích cầu tiêu dùng trong tầng lớp nhân dân. Trong 10 năm (2009-2019), huyện Ninh Hải đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức được 48 đợt hội chợ, triển lãm đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút hơn 48.000 lượt người tham gia, với tổng doanh thu bán ra đạt trên 1,5 tỷ đồng.

          Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở cơ sở, đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động.

          Nhân dịp này, Huyện ủy Ninh Hải đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Văn Ba