Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX 
25/06/2020 
 

Sáng ngày 24/6, BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đổng Hoàn, Phạm Thị Bích Hà; các vị trong BTT và cán bộ, chuyên viên Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 7  huyện, thành phố trong tỉnh. 

          Tại hội nghị, đại diện BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các ban chuyên môn của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tham gia thảo luận góp ý, đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung được đề cập trong dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam Khóa IX: Về nguyên tắc, tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; trách nhiệm, quyền hạn các Tổ chức thành viên của Mặt trận; công tác kiện toàn, bổ sung, số lượng, thẩm quyền công nhận Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; về nhiệm kỳ, số lượng, thẩm quyền công nhận Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; hoạt động của Hội đồng, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, cộng tác viên của MTTQ các cấp; việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính; công tác khen thưởng, kỷ luật của  MTTQ Việt Nam...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý sâu sắc, trách nhiệm và có chất lượng của các đại biểu; đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức - Cán bộ phối hợp với các Ban chuyên môn của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, để trình Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam xem xét bàn hành và triển khai thực hiện./.

Ngọc Lâm