Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố 
09/07/2020 
 

Ngày 8 tháng 7 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu Ninh Thuận, đồng chí Phan Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cả sư Đổng Bạ Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Phó Chủ tịch Đổng Hoàn, Phạm Thị Bích Hà, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị Hội đồng Tư vấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2020, đất nước bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm phòng, chống đại dịch.Từ ngày 17/4/2020 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đồng chí yêu cầu, hệ thống Mặt trận các cấp, cán bộ Mặt trận, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận ở mỗi địa bàn dân cư phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn “Đây là thời điểm cần khẳng định vị trí, vai trò, năng lực công tác, sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, thể hiện ý chí, sự quyết tâm, tính tiền phong, gương mẫu trong điều hành, tổ chức, thực hiện công việc, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Hội nghị được nghe đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá những kết quả đạt được của cả hệ thống Mặt trận các cấp 6 tháng đầu năm, đặc biệt công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch. Tính đến 30.6.2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp nhận trên 2 nghìn tỷ đồng tiền mặt và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19. Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm có 46 tỉnh, thành phố vận động trên 2.471 tỷ đồng quỹ “Vì người  nghèo” để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Trước tình hình hạn hán và xâm ngập mặn ảnh hưởng nhiều địa phương, Quỹ Cứu trợ Trung ương tiếp nhận và ủng hộ trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại; cả hệ thống tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam… 

Đồng chí triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công tác Mặt trận tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về "MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước"; tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận kết quả đạt được của cả hệ thống MTTQ các cấp đạt được, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới: tăng cường công tác tuyên truyền toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ các cấp, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020); tăng cường phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân …

Phạm Sen