Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II/2020 
19/06/2020 
 

Ngày 18/6 tại huyện Bác Ái, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II/2020. Tham dự hội nghị có ông Mấu Thái Phương, TUV, Bí thư huyện ủy Bác Ái; ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái; các vị trong BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận các huyện, thành phố; Chủ tịch Mặt trận các xã thuộc huyện Bác Ái. Ông Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó chủ tịch Phạm Thị Bích Hà và Đổng Hoàn đồng chủ trì hội nghị.

Trong quý II/2020 MTTQ và Tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động sức mạnh tổng lực của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia chống hạn; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và vật chất cho các hộ nghèo, người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức 3 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 167 cán bộ Mặt trận cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh. Giúp đỡ Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài long của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước. Vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh được 940 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 5 nhà và xây mới 12 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở với tổng số tiền trên 590 triệu đồng; từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ xây mới 10 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại xã Phước Thắng, với tổng số tiền 400 triệu đồng. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 tại các xã Cà Ná (Thuận Nam), Lâm Sơn (Ninh Sơn). Thực hiện tốt công tác giám sát phòng, chống dịch; giám sát việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do đại dịch Covid -19 theo Nghị  định của Chính phủ; giám sát công tác chống hạn tại các địa phương; giám sát việc vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ dài ngày do địch Covid -19 tại huyện Bác Ái và Thuận Bắc.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt  Nam tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động của Mặt trận; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) gắn với tổ chức Ngày hội ”Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020. Phát huy vai trò cốt cán Mặt trận, các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng Nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ người dân khắc phục khó khan do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri, xây dựng báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các Tổ chức thành viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020./.

Ngọc Lâm