Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý 3 năm 2020 
21/09/2020 
 

Ngày 18/9/2020, tại huyện Ninh Phước, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý 3 năm 2020. Đồng chí Phan Hữu Đức – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN cùng các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác chăm lo cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc  các cấp phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, UBMTTQVN các cấp đã tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, phối hợp tái kích hoạt các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới tại các địa phương trong tỉnh, phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Đức – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong thời gian qua, đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020:  Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện " mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai có hiệu quả Tháng cao điểm hành động " Vì người nghèo" và tổ chức Lễ phát động”Quỹ vì người nghèo” năm 2020; Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2020) gắn với tổ chức Ngày hội " Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2020….

Phạm Trí