Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020 
30/06/2020 
 
Sáng ngày 30/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Phan Hữu Đức - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban chủ nhiệm 2 Hội đồng tư vấn của của Mặt trận tỉnh, BTT Mặt trận các huyện, thành phố và 29 gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.  

5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các Tổ chức thành viên triển khai kịp thời, sâu rộng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; phong trào “Đoàn kết - Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Qua đó, vận động người dân đóng góp trên 49 tỷ đồng, hiến trên 20.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, bê tông hóa kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất. Phối hợp tổ chức 34 hội chợ, 21 phiên chợ và 438 chuyến đưa hàng Việt về phục vụ người dân vùng nông thôn, miền núi. Vận động Quỹ “Vì người nghèo ” các cấp được trên 42,7 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 73 nhà, xây mới 1.144 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở với tổng số tiền trên 43,67 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1.421 nhà theo các Quyết định 33 và Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng; vận động hỗ trợ 1.000 con bò cái giống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng ven biển với tổng trị giá 19 tỷ đồng. Tử nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa 302 nhà và xây mới 388 nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gay ra, với tổng số tiền trên 16,8 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, vật dụng, nước uống, nước sinh hoạt …cho người dân nằm trong vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá 10,9 tỷ đồng. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 542 cuộc giám sát, tham gia 327 cuộc giám sát do các sở, ban ngành chủ trì; tham gia phản biện, góp ý 312 dự thảo văn bản của HĐND, UBND và các sở, ngành có liên quan. Với những thành tích trên, có 46 tập thể và 62 cá nhân trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh và Bộ Công an tặng cờ, bằng khen.   

          Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể và cá nhân trong hệ thống MTTQ các đã đạt được trong thời gian qua, nhất là các gương điển hình tiến tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận tỉnh nhà được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị. Đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong trong giai đoạn mới; qua đó xây dựng, nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình tiêu biểu, những tấm gương điển hình, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

          Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của  hệ thống MTTQ các cấp, giai đoạn 2015 - 2020; giới thiệu 7 điển hình tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 và 2 điển hình tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

Ngọc Lâm