Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hội nghị Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú 
22/03/2016 
 
          Sáng ngày 22/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Ca Dá Noang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ca Dá Noang hướng dẫn tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Ca Dá Noang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử).

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phan Hữu Đức đã trao đổi, làm rõ các ý kiến của đại biểu, lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

đồng chí  Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phan Hữu Đức phát biểu tại hội nghị
Phan Phạm