Phối hợp và thống nhất hành động
Phối hợp và thống nhất hành động
Hội Nông dân tỉnh: phối hợp với tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp 
28/05/2020 
 

Ngày 26/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Tham dự có 120 cán bộ, hội viên nông dân.  

Tại tỉnh ta, tính đến thời điểm giữa tháng 5 năm 2020 tổng lượng nước tích trữ tại 21 hồ chứa trên địa bàn ước đạt trên 29 triệu m3/194, 49 triệu m3, ước đạt trên 15% tổng lượng nước thiết kế. Ước tính thiệt hại do hạn hán gây ra trên 108 ha đất lúa thiệt hại do hạn hán, thiếu nước sản xuất, cây ăn trái thiệt hại trên 73 ha ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân. Đứng trước tình trạng khó khăn đó, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Sản phẩm nhựa túi trữ nước ngọt có các kích thước khối lượng phù hợp với quy chuẩn quốc gia về an toàn vệ sinh theo QCVN 12-1:2011/BYT.. Qua đó, giúp bà con nông dân chủ động trong việc tích trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi duy trì tổng đàn gia súc trên 487.750 con, tổng đàn gia cầm trên 1,7 triệu con hiện có của tỉnh, góp phần giảm bớt thiệt hại do hạn hán gây ra trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh là đầu mối kết nối chặt chẽ với Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tiến hành khảo sát nhu cầu của bà con nông dân qua hệ thống Hội Nông dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để cung cấp sản phẩm túi trữ nước ngọt đến với bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

Xuân Nông