Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Anh Lê Văn Tám làm theo tấm gương nhân ái của Bác Hồ(01/06/2016)

 Chúng tôi về xã Thanh Hải tìm gặp anh Lê Văn Tám là cá nhân điển hình tiêu biểu của huyện Ninh Hải thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương nhân ái của Bác Hồ, anh Tám đã có 27 lần tình nguyện hiến máu góp phần cứu sống người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa: Gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị(01/06/2016)

Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn) đã có những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được Nhân dân tin tưởng làm theo.