Hoạt động chung
Hoạt động chung
Giám sát thực hiện các quy định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
08/10/2021 
 

Sáng ngày 07/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các qui định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại huyện Bác Ái.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc, phía địa phương có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Bác Ái.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn phát biểu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của Huyện Uỷ huyện Bác Ái trong việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn giám sát; các thành viên trong đoàn trao đổi có trách nhiệm, trọng tâm; đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua cụ thể: Công tác học tập quán triệt, triển khai các quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện nhiệm vụ; Huyện làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhằm kịp thời rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, tồn tại hạn chế và có biện pháp khắc phục; thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật cán bộ, đảng viên có vi phạm; Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai, công khai tài sản, thu nhập; đặc biệt là công tác luân chuyển cán bộ khá mạnh từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên về tư tưởng, lập trường vững vàng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin trong nhân dân. Không có thông tin phản ánh, kiến nghị và đơn thư khiếu nại về công tác cán bộ, Đảng viên trên địa bàn.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần chú trọng và tăng cường công tác giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại chỗ; chú trọng cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ và chất lượng theo quy định;  Phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Rà soát lại công tác cán bộ hiện nay, nghiên cứu xem xét xây dựng những đề án, nghị quyết chuyên đề  về xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài.; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của từng cán bộ, đảng viên.

Phạm Sen 
Tin đã đưa
(03/12)
(26/11)
(19/11)
(19/11)
(18/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(09/11)
(09/11)