Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn, vận động các Tăng, Ni, Phật tử; các cơ sở thờ tự trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; dừng triệt để các hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.

Tin vui đối với cán bộ, nhân dân huyện Ninh Phước trong tháng đầu năm 2020 là địa phương đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị huy động các nguồn lực xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng NTM.

Ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo ( BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tỉnh.