Tối ngày 01/11/2018, Ban Công tác Mặt trận 2 thôn Công Thành và Thành Ý ( xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) phối hợp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Đồng chí Phan Hữu Đức – UVTV tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn, Sở Lao động-TB-XH tỉnh; Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Thành Hải, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường, xã thuộc thành phố cùng đông đảo cán bộ và nhân dân đã đến tham dự.

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội.