Nhằm có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, trong 02 ngày 08-09/10/2020, Đ/c Lê Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trực tiếp đi khảo sát, thẩm định tại các xã trên địa bàn huyện những trường hợp hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.