Ngày 12-5, tại xã An Hải (Ninh Phước), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Phát động xây dựng mô hình điểm “Xã đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới” năm 2018.
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như: Anh, Pháp, Đức, Mỹ…phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động; mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra với quy mô ngày càng lớn.
Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường… Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
Căn cứ Chương trình phối hợp số 926/KH-UBND-MTTQ ngày 20-3-2017 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành pháp luật và nêu cao trách nhiệm trong việc bảo đảm ATTP.