Sáng ngày 14/2, đồng chí Phan Hữu Đức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVT Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phước Thái là một xã vùng nông thôn của huyện Ninh Phước, toàn xã có 8 thôn với gần 12 ngàn dân, đa số là đồng bào dân tộc chăm và Raglai (chiếm 67,2%). Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nghề nông, sản xuất lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đây là một trong những xã điểm của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội.