Thời gian qua, cùng với các cấp ngành, địa phương, Hội Cựu chiến binh tỉnh bằng nhiều việc làm có ý nghĩa đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và giúp đỡ thế hệ trẻ phát triển kinh tế.
Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Ninh Hải chú trọng triển khai thực hiện trong những năm qua. Ngoài việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát ATTP tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; MTTQ huyện còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng “nói không với thực phẩm bẩn”.
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể của huyện; sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, mà nổi bật là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.