Chiều ngày 12/7/2017, Ban thường trực uỷ bạn MTTQ thành phố tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ thành phố  lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lưu Nào – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh  và đồng chí Phan Tấn Lai – Phó Bí thư thường trực thành uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 25-7, đồng chí Phan Hữu Đức – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

An Hải (Ninh Phước) là xã điểm đầu tiên được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chọn làm nơi phát động và xây dựng mô hình điểm khu dân cư (KDC) tự quản về bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong năm 2016. Qua gần 1 năm xây dựng, đến nay, người dân địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về giữ gìn môi trường sống, góp phần thiết thực thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”.