Ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo ( BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích tham gia thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Vĩnh Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).