Hoạt động của các Tổ chức thành viên
Hoạt động của các Tổ chức thành viên
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp. 
24/09/2018 
 
Trong các ngày 20 – 21/9/2018 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành uỷ, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và 220 đại biểu đại diện cho gần 50.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

          Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ tỉnh uỷ về công tác vận động nông dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh, giữ vững tuyệt đối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nghiên cứu, chủ động phối hợp có hiệu quả với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện thành công tác dự án khoa học, làm đổi thay nhận thức cho bà con nông dân, kết nạp mới được 19.612 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 404 chi Hội, thành lập mới 48 chi, tổ Hội nghề nghiệp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có trên 148.587 lượt hội đăng ký và đạt trên 57,% danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, trong đó có 30 nông dân đạt Bằng khen Uỷ ban nhân dân tỉnh, có 07 gương nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 01 gương nông dân đạt danh hiệu 30 năm đổi mới, Hội Nông dân tỉnh đạt danh hiệu Huân chương lao động hạng Nhì. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có trên 197.467 lượt hội đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá đạt trên 90%. Góp phần hoàn thành 16/47 xã đạt chuẩn xã xây dựng nông thôn mới, nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Tăng trưởng hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân ước đạt trên 18 tỷ đồng tăng trên 300% so với nhiệm kỳ 2008 - 2013, đã giúp cho trên 2.920 lượt hộ nông dân tham gia vay vốn với mức bình quân từ 10 - 100 triệu đồng/ hộ phát triển sản xuất các mô hình kinh tế nông nghiệp…

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Ninh Thuận cần nêu cao trình độ toàn diện, nắm chắc và vận dụng sáng tạo kỹ năng vận động quần chúng trong quá trình xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hiện đại và văn minh nông thôn, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Nghị quyết Trung ương bảy khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề ra. Tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở nắm vững các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, chất lượng cuộc sống cho người dân...

          Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu 31 Uỷ viên Ban Chấp hành, đồng chí Kiều Như Bổn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn tái cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội bầu 9 đồng chí chính thức (2 đồng chí dự khuyết) dự Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Cũng tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh đã tặng quà cho 14 đồng chí thôi không tham gia BCH mới và thừa uỷ quyền của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam tặng bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà giai đoạn 2013 – 2018.

 

Xuân Nông