Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ninh Hải: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020(09/01/2020)

Ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo ( BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tỉnh.

TỌA ĐÀM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”(04/12/2019)

Sáng ngày 22/11/2019, Ủ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban MTTQVN Xã Nhơn Hải: thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(30/10/2019)

Qua hơn 5 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần thay đổi thói quen, nhận thức của người dân, tác động mạnh đến sức tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động, trong những năm qua, Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng nét đẹp văn hoá trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt tại địa phương.

Ninh Thuận: 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2019.(08/08/2019)

Vùa qua, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động tại Hà Nội.

Vai trò Mặt trận trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(24/04/2019)

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

Huyện ủy Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2009-2019)(27/03/2019)

Ngày 27/3/2019, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm    (2009-2019) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, và lãnh đạo UBMT các  xã, thị trấn.

Phụ nữ Ninh Hải tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(08/03/2019)

Qua 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Hải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội, qua đó nâng lên đáng kể ý thức tiêu dùng hàng Việt của đại bộ phận người dân địa phương nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng.

Mặt trận các cấp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(21/05/2018)

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Vai trò Mặt trận trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(23/04/2018)

Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở tỉnh ta đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.