Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

Ngày mới ở Khu định cư Lập Lá(12/09/2016)

Bẵng đi nhiều năm, vừa qua có dịp trở lại thôn Lập Lá (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi mới của bộ mặt nông thôn miền núi. Sau nỗ lực của nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt là sự tham gia tích cực của Ủy ban MTTQVN tỉnh, khu định cư mới cho người dân tộc thiểu số (Raglai, K’ho) nghèo đang dần hoàn thiện trên vùng đất xưa kia là gò đồi và nương rẫy cằn cỗi.

Từ 17/10 đến 18/11: Tháng cao điểm Vì người nghèo(15/10/2015)

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động từ ngày 17/10/2015 đến 18/11/2015 với những nội dung trọng tâm:

Danh sách ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2015(15/10/2015)

Danh sách ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2015
(cập nhật đến ngày 13/10/2015)