Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Chị Trần Thị Miền - Người cán bộ Mặt trận năng nổ trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 
03/04/2017 
 

Năng nổ, nhiệt tình, và đầy trách nhiệm trong công việc – Đó là nhận xét của nhiều cán bộ, nhân dân trong xã về chị Trần Thị Miền – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Hải, huyện Ninh Hải

Gắn bó với công tác Mặt trận vừa tròn 4 năm, chị Miền luôn tâm niệm: Lợi ích của người dân chính là mục tiêu trong công việc của chị. Do đó, gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, giản dị, quan tâm giúp đỡ mọi người. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận, chị tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; vận động cán bộ, nhân dân đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhất là từ khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bản thân chị nhận thức rõ đây là chủ trương lớn, là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao đời sống cho người dân trong xã, nên bản thân luôn chủ động giữ vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra.  

Trong công tác tuyên truyền, chị Miền đã tích cực vận động được sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn chủ động xây dựng mô hình “ Thắp sáng đường quê” đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 19 trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả, xây dựng được 03 tuyến đường/03 thôn với chiều dài 03 km có 90 bóng đèn được thắp sáng, kinh phí này hoàn toàn do nhân dân tự bỏ ra và chi trả tiền điện hàng tháng. Cùng với đó , bản thân chị Miền còn tham gia vận động nhân dân thực hiện tiêu chí về Môi trường (tiêu chí 17) như vận động nhân dân xây nhà vệ sinh  đạt 79% và có 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Đặc biệt, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cùng với sự hỗ trợ nhiệt tâm của chính quyền địa phương, chị đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động 71 hộ dân hiến 4.790m2 đất làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Tiêu biểu, có hộ ông Phạm Nhỏ (thôn Phương Cựu 1) đã hiến 447m2 đất làm đường giao thông nội đồng và hộ bà Lương Thị Gái (thôn Phương Cựu 2) đã hiến 19m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, chị còn tham gia cùng với Ban công tác Mặt trận và Ban quản lý thôn vận động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng đường bê tông nông thôn với số tiền trên 462 triệu đồng, đặc biệt có nhiều hộ như: Bà Nguyễn Thị Phương Liên và bà Phạm Thị Hoa đã đóng góp vượt số tiền theo qui định của địa phương.

Ngoài ra,  chị còn tham gia vận động nhân dân thực hiện mô hình “ 1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, mô hình nuôi bò vỗ béo, vận động nhân dân hàng năm ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu giao để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hiện nay địa phương cơ bản không còn nhà tạm bợ dột nát, cuộc sống người dân ổn định, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

          Với nhiệt huyết và quyết tâm của mình, chị Miền thật sự đã là một tấm gương điển hình trong phong trào vận động, tuyên truyền người dân xây dựng nông thôn mới. Quả thật, nếu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngày càng có nhiều hơn sự đóng góp của nhân dân, sự nhiệt tâm của những cán bộ như chị Miền thì nhất định cuộc vận động sẽ đi vào chiều sâu. Bởi, “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thu Đông